About Newton.jpg

Om Newton

Newton konseptet har som mål å gi høy læringseffekt og gode læringsopplevelser med STEM for både lærere og elever. 
Newton konseptet er utviklet av den norske non-profit stiftelsen FIRST Scandinavia, i samarbeid med lærere, akademiske institusjoner og bransjepartnere. Vårt formål er å gi barn og unge god opplæring og styrke opplevelsene med naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk. (STEM) 

Undervisning
Undervisningen i et Newton-rom er mangfoldig og fokuserer på læring gjennom praktiske og utforskende aktiviteter kombinert med diskusjon for høyt læringsutbytte. Newton-lærere er entusiastiske og profesjonelt dyktige lærere som leder studentene gjennom aktivitetene. 


Hvordan vi underviser
Undervisningsopplegg i Newton-rommene kalles Newton-moduler, og er utviklet for og av Newton-nettverket. De skal sikre elevens mulighet for utforskning, dybde- og utredningsbasert læring og bruk av nytt og spennende utstyr som ikke ofte brukes på skolen. Modulene er dypt forankret i den nasjonale læreplanen. Etter kvalitetssikring blir modulene gjort tilgjengelige for hele nettverket. Det er flere godkjente Newton-moduler som kontinuerlig utvikles.

Newton-rom i Norge eies og driftes lokalt av kommuner og fylkeskommuner og kan være et ressurssenter delt mellom flere distrikt. Vanligvis ligger det sentralt til. Newton-rom er en del av et nettverk med felles administrasjon og delt tilgang til ressurser og beste praksis. 

Les mer om Newton konseptet og organisasjonens historie. 

 
Oppdatert