Newton teacheer.jpg

Newton-læreren

Newton-lærere har en unik mulighet til å gi elevene en betydelig læringsopplevelse; varige minner som former holdninger og valg for fremtiden.

Newton-læreren 

 • Skaper et godt læringsmiljø for alle studenter

 • Er en faglig dyktig lærer med høy faglig kompetanse og pedagogisk kunnskap
 • Leder studentene tydelig og vennlig gjennom dagen med god struktur og fokus på dagens læringsmål
 • Benytt godkjente Newton-moduler, men er fleksible og vil om nødvendig endre plan for dagen for å sikre den beste opplevelsen og resultatet for studentene
 • Lar studentene fordype seg i fagområder og stille kritiske spørsmål underveis
 • Er klar over forholdet mellom fagområder og fagområder og hjelper studentene å utforske dette
 • Støtter studentene med positiv veiledning, tolkning og konklusjoner
 • Er klar over sin rolle som profesjonell og pedagogisk forbilde
 • Samarbeider godt med klasselærere, kolleger og andre aktører i Newton-nettverket, og ser på samarbeid som en god metode for læring
 • Samarbeider godt med klasselærere, kolleger og andre aktører i Newton-nettverket, og ser på samarbeid som en god metode for læring
 • Er opptatt av læringens fremtid og besitter stor kunnskap om undervisning, læring og faginnholdet
 • Er engasjert i jobben sin og liker å undervise
 • Sørger for at alle studenter er engasjert på dagtid i Newton-rommet
Oppdatert