Neton Module.jpg

Newton moduler

Utdanningsprogrammene som brukes i Newton-rommene kalles Newton-moduler og er utviklet av Newton-lærere eller andre fagmiljø. 

Modulene blir testet med elever før godkjenning av en nasjonal akademisk institusjon. Dette betyr at alle utdanningsprogrammer i et Newton-rom gjennomgår kvalitetssikring, både med henvisning til faglig og pedagogisk relevans. Etter godkjenning deles modulen med Newton-nettverket og andre Newton-rom kan bruke modulen. 


Strukturen i en Newton-modul: 


  • Forarbeid i klasserommet på skolen 
  • Praktiske aktiviteter i Newton-rommet 
  • Etterarbeid i klasserommet på skolen 

Newton har utviklet et bibliotek med moduler som inneholder moduler for førskole-, grunnskole- og videregående skole. Modulene er dypt forankret i den nasjonale læreplanen, derfor bør et besøk i Newton-rommet inkluderes som en del av skolens ordinære drift. 

Oppdatert