criteria.jpg

Våre prinsipper

Målet med utdanning i et Newton-rom er at studentene skal ha oppnådd et høyt læringsutbytte og en følelse av gode læringsopplevelser.


 Teaching principles_ppt.png

For å nå disse målene har vi følgende prinsipper for utdanning i Newton-rom. 

Praktiske, varierende og utforskende arbeidsmetoder

 

 • Praktisk - Opplæring i et Newton-rom skal fokusere på praktiske aktiviteter der studentene har tilgang til konkrete materialer og utstyr som forbedrer læringsmålene. Utstyret er ofte forskjellig fra det som finnes i tradisjonelle klasserom. I Newton-rommet er det nok ressurser for alle, og alle elevene skal være aktive og “praktiske” deltakere. Studentaktivitet inkluderer også aktiv deltakelse i diskusjoner eller samtaler. De praktiske aktivitetene er designet med tanke på læringsutbyttet fra økten.

 

 • Variasjon – Opplæring i et Newton-rom skal være variert med tanke på metoder, oppgaver  og arbeidssted. Variasjon gjennom dagen vil sikre læringsutbytte for studentene, uavhengig av utgangspunkt og motivasjon. 
 • Utforsking – Oppgavene som er gitt i Newton-rommet skal være lavterskel. Slike oppgaver er utforskende og har flere løsninger eller strategier. Studentene kan lage sine egne utfordringer og strategier, samle informasjon og analysere. I Newton-rommet jobber studentene med problemløsing, og det er tid for nysgjerrighet og diskusjon om strategier

Discussion, conversation and reflection

An important factor in the process of in-depth learning, is productive dialogue between Newton teacher and students, as well as amongst students. In the Newton Room there is sufficient time to allow students to use scientific terminology, argue their case, reflect and choose strategies. Using scientific terminology is important for learning. Students participate actively in discussions, and a well-planned discussion can function as an activity in a Newton module. Good dialogues help the Newton teacher secure good learning processes and reach conclusions in conjunction with the students.
Collaboration and teamwork
   

Students work together in the Newton Room. Collaboration is a skill for the future, hence the students always work in groups or pairs in the Newton Room. Learning is reinforced during interaction and conversation. The Newton teacher facilitates good interaction, providing clear tasks and guidance in establishing good working relationships.
 

Relevance is key in multiple aspects of education in the Newton Room. 


 • Relevant to the curriculum - All modules in the Newton Room is deeply rooted in the national curriculum.
 • Relevant to local community and local industry - Many modules are closely linked to the local community – businesses, natural environment, conflict of interest etc.
 • Relevant to the students’ lives and knowledge capital - Newton Room education should be connected to real-life issues and things that students are familiar with. The students should be able to perceive the activities as useful and important to them.
 • Relevant equipment - The equipment used for activities in the Newton Room, should be appropriate to reach the learning objectives.
 • Relevant for the future - The students will be challenged to work with learning matters relevant for the future, e.g. connecting knowledge from different sources/resources, data interpretation, critical thinking and moral reasoning, scientific methods and mindset, digital problem solving, understanding connection between subjects/subject areas, social skills.
 

The quality in the Newton Room should be in the form of:

 • Quality in education – there should be a focus on good education in the Newton Room. Our goal is to provide exemplary education. This implies that the Newton teacher emphasizes good content and good didactical adaption, implementation and evaluation. Our module plans are quality assured.
 • Quality in facilities – Visually and physically, the Newton Room should appear as an appealing learning environment. The Newton Room is a place of inspiration. Equipment and concrete materials should be relevant and exciting.
 • Quality in management and network – The Newton Room should be well-established with the local authorities. Good quality framework conditions ensure better tuition.
 
Oppdatert