Her er forskningsroboten Milo

4.trinn: WeDo 2.0

1t30m

2575


Bli kjent med forskningsroboten Milo.

 

Sted: Vi kommer på besøk til skolen. 

Antall elever: Max 25

Tema: Digitale ferdigheter, teknologi og design

Kompetansemål LK20:

  •  Elevene utforsker systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskriver hvordan delene fungerer og virker sammen (Naturfag 4.trinn).
  • Elevene lager algoritmer og uttrykker de ved bruk av variabler, vilkår og løkker (Matematikk 4.trinn). 

 

Forarbeid til lærer:  Last ned appen "WeDo 2.0" på elevenes IPad-er. Denne finner dere under kommunens firmaportal. 

Lærer kan dele inn elevene i par på to og to (evt 3) før vi kommer på besøk. 

Det er ikke knyttet noe annet forarbeid til denne aktiviteten.

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

Vi starter besøket med en samtale om roboter. Når elevene er godt kjent med relevante begreper starter bygginga av forskningsroboten Milo med LEGO WeDo.

Grupper på 2-3 elever samarbeider om å bygge en robot.

Når bygginga er ferdig skal elevene bruke iPad til å programmere robotene med bevegelse, sensorer og lyd.

 

Klasselærers rolle under aktiviteten: 

Lærer er tilstede i klasserommet under hele økta. Lærer observerer sine elever og  passer på at alle elevene samarbeider godt. Lærer hjelper til der det trengs, og kan også være støtte når elevene skal koble sammen iPad og roboten. 

Forslag til etterarbeid: