5. trinn: Gull og gråstein

Anbefalt for: 10-11 år

4t

2677


Kom og lær om geologi! 

 

Gull og gråstein inneholder praktiske oppgaver knyttet til det geologiske kretsløpet. Elevene skal få kjennskap til de tre hovedtypene av bergarter. De skal få en forståelse av hvordan bergartene ble dannet og se hvordan vi kan identifisere disse gjennom ulike forsøk.

 

 

Sted: Opplegget kjøres på Newtonrommet i Alta 

Tema: Det geologiske kretsløpet og platetektonikk

Kompetansemål LK20: Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap

 

 

Forarbeid: 

Gå inn på linken: https://www.youtube.com/watch?v=zDy5yKVgOOQ  og se filmen «Feltarbeid i geofag-geologi» på youtube.

 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

Undervisningen på Newtonrommet er lagt opp til flere ulike aktiviteter knyttet til det geologiske kretsløpet og platetektonikk.

Aktivitet 1: Sortere steiner etter de tre hovedbergartene sedimentær, metamorf og magmatisk.

Aktivitet 2: Hardhetsskala

Aktivitet 3: Kalkidentifisering

Aktivitet 4: Platetektonikk og jordskjelv

 

Etterarbeid:  Se hvilke steiner dere kan finne rundt skolen deres, og prøv å finne ut om de inneholder kalk. Prøv også hardhetstesting og let etter steiner med magnet.