FLL

7.trinn FLL: Årets oppdrag og robotprogrammering

4t

2688


Introduksjon av årets FLL-oppdrag.

 

Sted: Opplegget kjøres på Newtonrommet i Alta men kan også gjennomføres på den enkelte skole etter avtale.

Antall elever: 25

Tema: Digitale ferdigheter, teknologi og design

Kompetansemål LK20: Elevene skal bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønster (matematikk 6.trinn).

Elevene utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen (Naturfag 7.trinn).

Elevene reflekterer over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer (Naturfag 7.trinn).

 

Forarbeid: 

Husk å laste ned Spike App på elevenes iPad-er før vi møtes. Dere finner den på firmaportalen. 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

Lagene får presentert årets First Lego League oppdrag. Parvis får elevene programmere Spike-roboter og løse robotoppdrag.

 

Etterarbeid: 

Lagene jobber med egne problemstillinger og løser oppdraget.