I DRIFT

Newton Stavanger

Newton Stavanger er en felles læringsarena for alle elever på 9. trinn i Stavanger kommune. Her arbeider vi praktisk med energi i ulike former, alt fra fossile brensler til fornybare energikilder. Vi har som mål at elevene skal oppleve at Newton-rommet og Norsk Oljemuseum er gode arenaer for læring.

Besøksinformasjon

Norsk Oljemuseum Kjeringholmen 1 4006 Stavanger

Kontaktinformasjon

Julia Stangeland
Norsk Oljemuseum
tlf: 92897269
[email protected]