I DRIFT

Newton Stjørdal

Newton Stjørdal er en felles læringsarena for alle barn og unge i Stjørdal. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har som mål at de som besøker Newton, skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!

Dette skoleåret skal alle elever på 6. trinn besøke Newtonrommet og gjennomføre modulen Roboter og omkrets

 Neste skoleår vil vi ha tre moduler som skolene i Stjørdal kommune skal besøke. I tillegg til Robot og omkrets på 6. trinn, så skal 10. trinn gjennomføre modulen Energisk!, som tar over for den gamle modulen Engia. Den nye modulen er tilpasset den nye læreplanen. Vi skal også starte men den nye modulen
Willy Wedo utforsker vekt 
som legges på 3. trinn. 

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet møter på baksiden, ved siden av inngangen til Carbon fritidsklubb.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Thomassen Lind
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
tlf:
[email protected]