ESTABLISHING

Mobile Newton Room Gdansk

W maju 2023 zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych* z województwa pomorskiego do mobilnej pracowni Newton Room (Mobile Newton Room). 
Organizatorzy: norweska organizacja non-profit FIRST Scandinavia, Boeing Poland, Inkubator STARTER w Gdańsku.

*Zajęcia są rekomendowane dla uczniów i uczennic w wieku 13–16 lat. 

W pracowni Newton Room zostanie zaprezentowana koncepcja nauczania zwana Newton® Concept. 
Na koncepcję Newton®, przygotowaną przez First Scandinavia, składają się programy edukacyjne (zwane modułami), które oferują jedyną w swoim rodzaju – a więc także niezapomnianą – praktyczną edukację w obszarze przedmiotów STEM: nauki, technologii, inżynierii i matematyki (ang. science, technology, engeneering, mathematics).


Proponowany moduł „W chmurach z liczbami – podniebna przygoda” przewiduje 5 godzin bezpłatnych zajęć edukacyjnych koncentrujących się na zagadnieniach związanych z matematyką i naukami przyrodniczymi, które wykorzystywane są na co dzień w lotnictwie.

W mobilnej pracowni Newton Room uczniów i uczennice powita specjalnie przeszkolony zespół Newtona: nauczyciel prowadzący lub nauczycielka prowadząca zajęcia oraz trzech instruktorów bądź instruktorek lotu.

Mobile Newton Room będzie działać od 10 do 26 maja 2023
w godz. 09
:00–14:00 na terenie Inkubatora STARTER
(Gdańsk, ul. Lęborska 3B).


Prosimy o rezerwację wizyty dla 1 grupy z 1 szkoły. Ze względu na ograniczenia techniczne w pracowni może uczestniczyć maksymalnie 21 osób + 1 opiekun szkolny.

 

Informacja dla szkół

W maju 2023 zapraszamy grupy (1 grupa z 1 szkoły)

do odwiedzenia mobilnej pracowni Newton Room,
która otworzy się na terenie Inkubatora STARTER 
(Gdańsk, ul. Lęborska 3B).

Kontakt

Anna Knoff / Joanna Łaszcz
Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
telefon: (58) 731 65 84/ (58) 731 65 87
[email protected]