Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler.

Anbefalt for: 13-15 år

5 t + for-/etterarbeid

2365

Hver eneste dag tråkker vi på stein, sand, grus og fjell. Her ligger kilden til enorme ressurser som brukes overalt i samfunnet og dagliglivet, - fra de aller minste atomer og molekyler, til store bergblokker som brukes til bygging og veifyllinger. Alle metaller vi bruker, for eksempel i sminke, tannkrem, fyrverkeri og utstyr til romfart, kommer fra berggrunnen vår. Bare en mobiltelefon inneholder ca. 70 forskjellige mineraler! Hvor kommer alt dette fra? I denne modulen skal elevene analysere egne steinprøver og mobildeler ved hjelp av XRF-røntgenanalyse. Resultatene danner grunnlag for å drøfte utfordringer med gruvedrift satt opp mot våre behov for stadig flere produkter.

Den moderne steinalder er en modul som fokuserer på utnyttelse av mineraler i naturen, og hvordan dette skaper utfordringer og dilemmaer i det moderne samfunnet.

 

Forarbeid i skolen (ca 2 t):

  • Introduksjon, forberedelser med bruk av GPS
  • Feltarbeid - hente steinprøve i lokalmiljøet. Kartregistering, utfylling av logg. 

 

I Newton-rommet (5 t):

 Aktivitet 1: Analyse av steinprøve. Hver gruppe analyserer sin steinprøve med XRF, tolker og registrerer sine data i rapport.

 

Aktivitet 2: Kartregistrering. Gruppene registrerer sitt steinprøve-funn på kart.

 

Aktivitet 3: Analyse av mobiltelefon. Hver gruppe velger en del fra en demontert mobiltelefon, analyserer denne med XRF, tolker og registrerer data. Elevene sammenligner grunnstoffene i mobiltelefonen med det de fant i steinprøven. 

 

Aktivitet 4: Etisk problemstilling - argumenter for/mot gruvedrift. Elevene leser artikkel om gruvedrift, og velger ut hvilke argumenter de mener er viktigst.

 

Aktivitet 5: Debatt - Rollespill. Klassen skal fungere som kommunestyre i en sak om etablering av gruvedrift. Elevene skal argumentere for sitt syn, diskutere og ta en avgjørelse i saken. Skal det startes gruvedrift eller ikke? 

 

Hvis elevgruppen er stor, kjøres aktivitet 1 og 2, samt 3 og 4 parallelt. Da fungerer klasselærer som veileder under aktivitet 2 og 4. Ved liten elevgruppe (under 10), kjøres aktivitetene kronologisk slik at alle jobber med det samme samtidig.

 

Elevene jobber i par hele dagen fram til plenumsdebatten.

 

Etterarbeid (30 min):

Elevene besvarer en Kahoot for repetisjon av fagstoff.