Newton

Kształtuj przyszłość dzięki wspaniałym doświadczeniom edukacyjnym!

Newton został stworzony, aby zapewnić uczniom i nauczycielom wysokie efekty kształcenia i ciekawe doświadczenia edukacyjne związane z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (przedmioty STEM).
pupil 2.png

Scotland’s Newton Room Success

Two successful Newton Rooms in Scotland have opened the door for more.

Poland teaching.jpg

– An unforgettable educational experience!

Visitors to the Pop-up Newton Room in Lodz, Poland logged 5269 hours in the air using flight simulators, and the principal is thrilled.

Flyimg start Spain 1.jpg

A flying start

For three weeks over 1,197 people participated in the Newton learning experience in Spain.