Czasowa Pracownia Newton Room 

"Pop-up Newton Room" - czasowa Pracownia Newton Room to nowoczesna sala lekcyjna, w której przez ok. trzy tygodnie będą się odbywać inspirujące zajęcia w ramach edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - ang. nauka, technologia, inżynieria, matematyka), podczas których w nowy, innowacyjny sposób zaprezentowana zostanie Koncepcja Newton. 
Firma FIRST Scandinavia nawiązała współpracę z firmą Boeing, aby spopularyzować w Europie swój odnoszący sukcesy projekt Pracowni Newton Room. Pierwsza faza wdrożenia projektu polega na uruchamianiu pokazowych w pełni wyposażonych sal lekcyjnych zwanych Pracowniami Newton Room w wybranych lokalizacjach. Dzięki takiemu podejściu dzieci i młodzież z danego obszaru będą mogli uczestniczyć w praktycznych i inspirujących zajęciach edukacyjnych. 

 

Celem czasowej Pracowni Newton Room jest zaprezentowanie uczniom i nauczycielom ekscytującej i zapewniającej wysoką jakość metody edukacji w obszarze STEM. Lokalni nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie modułów Newton, a nauka prowadzona będzie w języku ojczystym uczniów. FIRST Scandinavia zamierza współpracować z miejscowymi szkołami i władzami oświatowymi w celu dostosowania programu do potrzeb lokalnej społeczności i zapewnienia jego efektywnego wdrożenia. Chcemy zainspirować koncepcją Pracowni Newton Room kolejne pokolenia! Więcej informacji o rezerwacji już wkrótce