header-web.jpg

Newton Nettverkssamling 2022

Igjen kan vi ønske velkommen til nettverkssamling i Bodø! 
I år  er det mange gode grunner til å legge turen til Bodø 23. - 25. oktober. Årets nettverkssamling byr nemlig på både nyheter, spennende foredragsholdere og en god dose sosialt påfyll.

PÅMELDING NEWTON NETTVERKSSAMLING 2022!

Også i år starter arrangementet allerede søndag 23. oktober med uhøytidelig mingling og lett servering i FIRST Scandinavias lokaler i Bodø Innovation Gate. 

Det faglige programmet starter på Scandic Havet klokken 09.00 mandag morgen, og avsluttes tirsdag 25. oktober klokken 14.00. 

I år blir det også et eget programpunkt for skoleeiere. Her melder skoleeiere seg på.


Påmeldingsfrist og frist for bestilling av hotell:
23. september  

Deltakeravgift
1500 kroner per person. Faktura sendes ut i etterkant av samlingen. 

Reise og overnatting
Reise og opphold bestilles og dekkes av den enkelte deltaker. 

Merk: Du må selv bestille overnatting. Vi har reservert hotellrom til en god pris på Scandic Havet. Se mer informasjon i påmeldingsskjemaet.

Program
Søndag 23. oktober
18.00  Mingling og lett servering i FIRST Scandinavias lokaler i Bodø Innovation Gate.

Mandag 24. oktober
08.30-09.00  Registrering
09.00-09.10  Velkommen
09.10-10.10  Trond Haukedal, «Jakten på den indre motivasjonen»
10.10-10.30  Pause og mingling
10.30-10.45  Fotografering
10.45-11.45  Parallelle sesjoner:
                      • Endelig møtes vi! Diskusjon og erfaringsutveksling

                      • God Newton-drift. Arbeidsmøte for skoleeiere,
                      ved Solveig Melby
                      
11.45-12.45  Lunsj
12.45-13.45  Peter Liljedahl, «Building Thinking Classrooms»
13.45-14.15  Pause og mingling
14.15-15.45  Building Thinking Classrooms, workshop med Matematikksenteret
15.45-16.00  Avslutning

19.00  Middag på Roast, Scandic Havet


Tirsdag 25. oktober
09.00-09.05  Velkommen til dag to
09.05-11.15  Parallelle modul-workshops
11.15-12.15  Lunsj
12.15-13.45  Adrian Lund, «Djevelen på ryggen, Annerledeshet som ressurs»
13.45-13.50  Takk for denne gang
13.50  Vel hjem

Foredragsholdere
adrian-kvadrat.jpg

Adrian Lund
Mange kjenner Adrian Lund fra realityserien 71˚ Nord. Adrian er hardt rammet av Tourettes, men har lært seg å snu de negative hendelsene til noe positivt. Som foredragsholder prøver han å inspirere deg til å følge drømmer du ikke visste at du hadde, og overbevise deg om at alt er mulig så lenge du tør å tro på deg selv!

Trond Haukedal
Trond Haukedal har i 25 år formidlet menneskekunnskap til medarbeidere, ledere og mennesker på alle nivåer i norsk arbeids- og organisasjonsliv. Trond gjør fagstoff enkelt og tilgjengelig. Han er folkelig, bruker humor bevisst, er konkret og praktiserer storytelling.

trond-kvadrat.jpg
peter-kvadrat.jpg

Peter Liljedahl
Dr. Peter Liljedahl er professor ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Han har bakgrunn som matematikklærer i videregående skole.  Liljedahls forskning har ledet fram «Building thinking classrooms», en teori som fremmer en klasseromskultur med engasjerte elever som tenker kreativt rundt problemløsning.