Om Newton.jpeg

Newton Rooms opzetten

Het Newton Concept is ontworpen met als doel een optimaal leerresultaat en unieke leerervaringen met STEM, zowel voor leerlingen als voor docenten.


Een Newton Room is in lokale handen en is een hulpcentrum voor STEM voor leerlingen van peuterscholen, basisscholen en middelbare scholen. Leerlingen die een ruimte bezoeken, worden verwelkomd door een enthousiaste Newton-docent en gaan aan de slag met spannende apparatuur en verschillende leermethoden. Het onderwijs in de Newton Room moet onderdeel uitmaken van het curriculum van de school. 


Wilt u deel uitmaken van het internationale Newton-netwerk?