Info og tilmelding

Title

Newton Engia DAG 1 - Risbjergskolen

Beskrivelse

I dette Newtonmodul kan eleverne skal skabe sig viden produktion af elektrisk energi fra vedvarende og fossile energikilder gennem praktisk arbejde. De vil skabe sig en forståelse af hvad fossile brændsler er og hvordan de er blevet dannet. Eleverne skal reflektere over fordele og ulemper ved at bruge disse ressourcer

Målgruppe

Anbefales til: 13-16 år

Time

7. maj 2024 09:00

Varighed

Preparation: 0h 0m
Newton room: 5h 0m
Post work: 0h 0m