Lab_stavanger_2.jpg

Kwaliteitseisen voor Newton Rooms 

Er zijn bepaalde kwaliteitseisen voor het Newton Concept om een hoge kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Bij het opzetten en gebruiken van een Newton Room moet aan de volgende kwaliteitseisen worden voldaan.

Een Newton Room


 • Is gericht op STEM
 • Maakt gebruik van hoogwaardige, goedgekeurde Newton-modules, verkrijgbaar via een modulebibliotheek op www.newtonroom.com
 • Is gekoppeld aan een scholennetwerk
 • Heeft getrainde Newton-docenten die bekwaam zijn in STEM en onderwijskunde
 • Biedt een inspirerende leeromgeving met lesmateriaal dat leren stimuleert met praktische activiteiten
 • Is toegankelijk voor scholen in een of meerdere gemeente(n)
 • Draagt bij aan de lokale kwaliteitsborging van het aangeboden lesmateriaal
 • Staat weergegeven op de website newtonroom.com
 • Produceert een lokaal jaarverslag voor de overkoepelende Newton-organisatie
 • Neemt deel aan de jaarlijkse internationale netwerkbijeenkomst van Newton
 • Werkt volgens de algemene richtlijnen zoals beschreven in de Newton Concept Manual

 

 
 
Updated