Newton_Opening-07885.jpg

Attraktivt læringsmiljø gjør realfag mer spennende

02 jun 2022

SALTDAL/NORGE: Barn og unge i Saltdal får muligheten til å oppleve Newton de neste månedene. Det er det næringslivet som sørger for.Dragefossen AS og Nexans AS vil i sommer gi Saltdals barn og unge et praktisk og morsomt realfagstilbud, og har fått det Mobile Newton-rommet fraktet ned fra Finnmark. 

Skoleklasser får undervisning fram til skoleslutt, og i ferien får barnehagene og ferieklubben muligheten til å besøke rommet.

Onsdag 1. juni ble rommet offisielt åpnet med representanter fra skolene, kommunen, næringslivet og FIRST Scandinavia tilstede.

 

MNR _ SALtdal.jpg

SENTRALT. Det mobile Newtonrommet står sentralt plassert på Rognan, rett utenfor Saltdal rådhus. Fra venstre: Karl Peter Johansen, Nexans, Rune Berg, ordfører i Saltdal kommune, Truls Paulsen, Dragefossen, Stein Ole Rørvik, kommunaldirektør i Saltdal kommune, Stian Elstad, FIRST Scandinavia.

 

Mestringsfølelse

– Som hjørnesteinsbedrift ønsker vi å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge.
Vi er spesielt glade for å samarbeide med First Scandinavia for å kunne tilby Newton-konseptet til barn og ungdom på skolene i Saltdal, sier Karl Peter Johansen fra Nexans.

Han mener at ved å kombinere et attraktivt læringsmiljø med høyt faglig innhold, kan realfag både bli mer spennende og gi en mestringsfølelse som elevene kan ta med seg inn også i andre fag.

– Newton-konseptet gir gode læringsopplevelser og godt læringsutbytte, og benyttes i økende grad i mange kommuner i både inn og utland, sa Johansen.

 

Newton opening-07847.jpg

ENERGISK. Lærer på Rognan ungdomsskole Børge Larsen (til venstre) skalundervise i Newton frem til sommeren.

 

Lærerne i gang
Inne i det Mobile Newton-rommet står lærer Børge Larsen og snakker til elever fra 9. klasse ved Rognan ungdomsskole.
– I dag skal vi undervise dere i Newton-modulen «Energisk! - Vi utforsker energi». Dere skal bygge en bane med plastrør, og banen skal inneholde en loop.
Sammen med Tobias Testad skal han undervise Saltdals elever frem mot skoleferien.

 

Mobil Newtonrom_Rognan.jpg

EKSPANDERBART. Det mobile Newtonrommet er ekspanderbart, og kan slå seg ut og dermed kobles sammen til å bli et klasserom på rundt 70 kvadratmeter.

 

Settes opp hvor som helst
Det mobile klasserommet består av to sammensatte containere som kan plasseres hvor som helst der det er strøm- og vanntilgang. Når containerne er satt opp, utgjør de et undervisningsrom på 70 kvadratmeter med blant annet lab, uttrekkbart amfi og arbeidsstasjoner. I tillegg til det norske rommet, reiser ett rom rundt i Europa og ett i Tyrkia.

I Newton-rommet vil elever fra grunnskolen og videregående skole i Saltdal delta på praktisk heldagsundervisning i matematikk og naturfag frem til skoleslutt. I tillegg får de eldste i barnehagen bli kjent med programmering gjennom et undervisningsopplegg som kombinerer humlens liv og roboter. 

 

Samarbeid om fremtidens arbeidskraft

– Vi har alltid satset på kunnskap. Det å legge til rette for at mennesker skal være nysgjerrige, tror vi er en av hovedfaktorene til en positiv utvikling av både samfunn og bedrift. Med det Mobile Newton-rommet vil vi skape en god opplevelse for Saltdals barn og unge, knyttet opp mot kompetanse. Det er barn og ungdom som skal drive bedriftene og utviklingen om noen år,  sier Truls Paulsen i Dragefossen.

 

Mobilt Newtonrom_ Karl petter.jpg
OMVISNING. Alle som ville fikk seg en tur i klasserommet og et glimt av undervisningen i enerrgimodulen, til høyre Karl Peter Johansen fra Nexans.

Samarbeid mellom næringslivet i mange år
Dragefossen og Nexans har i flere år samarbeidet om å legge til rette for at unge saltdalinger skal forstå hvor viktig og morsomt realfag og teknologi er. Sammen med Saltdal videregående skole og Saltdal kommune har de arrangert Teknouka siste ferieuke før skolestart. Her har 10.-klassingene fått prøvd ut ulike aktiviteter, slik at de får et bedre grunnlag for å velge videregående utdanning.

– Konseptene er bygd på godt samarbeid og tillit mellom ulike aktører fra næringsliv, kommune, skoler og andre, og er en dugnad. Det tror vi er en kultur vi har i Saltdal som er en styrke vi kan bygge på.

– Vi er faktisk utrolig heldig som har et næringsliv som er genuint interessert i at barn og unge skal få interesse for realfag, sa kommunaldirektør i Saltdal kommune, Stein Ole Rørvik.

Ønsker eget Newton-rom i Saltdal
–  Vi håper opplevelsene elever og lærere får ved bruk av det mobile Newtonrommet de neste ukene er positive, og kan være starten på en prosess for å få etablert et permanent Newton-romtilbud i Saltdal. Med alle mulighetene som ligger foran oss i regionen, trenger vi dette som næringsliv, og vi tror også det kan bidra til en positiv samfunnsutvikling, og en mer spennende og lærerik skolehverdag for barn, ungdom og lærere, sier Karl Peter Johansen fra Nexans. 

Newton lærerne Tobias og Børge skryter av denne måten å undervise på.
– Det er utrolig artig å få lov å jobbe praktisk, og vi ser at elevene koser seg. For oss som er lærere er det godt å få se elevene jobbe med dette, fordi vi får se de på en ny og annerledes måte enn vi gjør i klasserommet, så det er helt topp, avslutter de.