Hovedbilde_brook.jpg

Brøkjakt med Newton

18 sep 2023

Den nye modulen skal gi 5. klassinger en god introduksjon i brøk. 

 

Newton Ringsaker har det siste året jobbet med å utvikle en matematisk modul. Nå ligger «Brøk, jakten på en hel» i modulbiblioteket, klar til å tas i bruk av nettverket.


– I utgangspunktet var brøkopplegget et bestillingsverk fra noen faglærere i kommunen. De ønsket praktiske eksempler på oppgaver knyttet til brøk, og inspirasjon og tips til hensiktsmessig bruk av digitale verktøy i matematikkfaget. Opplegget fungerte veldig bra, og derfor tenkte vi det kunne bli en god modul. 


Det forteller Tone Sigurdsen, en av Newton-lærerne i Ringsaker. Sammen med Anette Kjelsrud har hun jobbet med modulen siden august 2022.

Tone og Anette.jpg

FERDIGE. Tone (t.v.) og Anette har brukt det siste året på å utvikle en brøk-modul, som nå er klar for nettverket. 

 

Varierte aktiviteter

Modulen er en introduksjon til brøk. Elevene skal jakte på brøker rundt seg, de skal dyrke riktig andel grønnsaker, de skal plassere brøker på tallinja og de skal krige med brøker i kortspill. Ved bruk av varierte aktiviteter og konkreter skal elevene beskrive brøker og sammenlikne størrelser. 


– Elevene får trening i å argumentere og reflektere over ulike strategier og tankesett gjennom gode matematiske samtaler. Det er også en modul med variert innhold, den har få, men tydelige læringsmål, og ikke minst lav kostnad, sier Tone.Kom ut bedre til slutt

I denne perioden ble også Newton Ringsaker spurt om å delta med modulen i et pågående forskningsprosjekt med Nord universitet, om undervisning i Newton-rom. 

Bilde tallinje horisontal.jpg
TALLINJE. I modulen skal elevene øve på å betrakte brøk som en tallstørrelse som har sin plass på tallinja. De skal diskutere i par og plassere kort med ulike brøker på en felles tallinje.

Tone forteller at det viste seg at det var lettere sagt enn gjort å gjøre om et allerede eksisterende bestillingsverk til en modul, i et forskningsprosjekt, og det ble en litt krevende prosess. Men nå er de veldig fornøyde med at modulen er ferdig og kan deles med resten av nettverket.


– Vi startet med et undervisningsopplegg som ble bestilt av enkelte faglærere i kommunen, og endte opp med et helt nytt, bedre og mer presist innhold. Og vi må få nevne og sende en takk til Kjersti Gylseth fra Newton-administrasjonen. Hun og Ingvill Berg har vært gode samarbeidspartnere og støttespillere underveis i prosessen, avslutter Tone.