Joanna_portrett.jpg

Drivkraften fra Newton Elverum

16 nov 2023

Det viktigste for Joanna er at elevene forstår hvordan ting henger sammen, og ikke bare pugger til en prøve.

Hvem: Joanna Dominiczak-Rochon

 

Hvor: Newton Elverum, Innlandet

 

Bakgrunn: Jeg har masterutdanning i kjemi fra Polen (godkjent som norsk mastergrad). Ved siden av 30 prosent stilling som Newton-lærer, jobber jeg på Frydenlund skole og Ydalir skole i Elverum. Jeg jobber med elever på laboratoriet med kjemi, fysikk og programmering.

 

På privaten: Jeg er gift og har en sønn på 17 år.

 

Alder: 46 Newton-lærer siden: mars 2023

 

Mitt Newton-rom:  Vi er i startfasen av Newton-rommet i Elverum, og vi har akkurat kjøpt inn SPIKE Prime. Så da vil vi i første omgang konsentrere oss om programmering.

 

– Hva er morgenrutinen din?

– Jeg har en katt som er et viktig familiemedlem, og hun får selvfølgelig mat aller først! Jeg tør nesten ikke å si det,  men sønnen min får frokost på senga hver dag. Så er det tid for kaffe og aviser.

 

– Hva er din guilty pleasure?
– Jeg elsker å nyte livet i jacuzzien med en kopp te.

 

– Hva synes du er best med å være Newton-lærer?
– Det beste med å være Newton-lærer,  er når du formidler praktiske oppgaver og du ser lyset og engasjement i øynene til elevene. Gleden min er å nå fram med realfagskunnskap til neste generasjon.  For meg er det også trygt og utviklende å være en del av Newton-nettverket.

 

– Hva er artigst å lære bort?
– Det artigste er å lære bort fysikk som i utgangspunktet kan være vanskelig, og gjøre det forståelig for elevene. Derfor ønsker jeg å inspirere flere unge, både jenter og gutter, til å ta realfagsutdanning senere i livet.

 

– Hva ønsker du at elever og lærere skal sitte igjen med etter besøk i Newton-rommet ditt?
– Jeg ønsker at elevene og lærerne skal gå ut av Newton-rommet med et ønske om å komme tilbake. Også at det de har lært, motiverer dem til å utforske videre på temaene vi har vært innom.

 

– Kan du fortelle en artig/god historie fra Newton-rommet ditt?
– Vi hadde jobbet med Energisk-modulen der vi gjorde rede for energibevaring og energikvalitet, og utforsket ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.  Etter at vi var ferdige med opplegget utbrøt en elev: «– Jeg skal velge fysikk - bare for deg Joanna!»

 

Joanna i Newton Elverum.JPG

 

– Hvordan kan vi best motivere barn og unge til å velge realfag?
– Det er viktig at elevene ikke bare lærer for å prestere på en prøve eller en eksamen, men for å forstå hvordan ting henger sammen. Hvis du forstår, vil du i langt større grad ha glede av realfag. 

 

– Hva ville du jobbet med dersom du ikke var realfags-/Newtons-lærer?
– Dersom jeg kunne velge helt fritt, skulle jeg nok helst ønske at jeg var lege. Men utfra utdanningsbakgrunn har jeg ønske om i framtiden å jobbe på høyskole-/universitetsnivå.

 

IMG_9716.JPG


– Hva gjør du for å lade batteriene på fritida?
– Jeg elsker faktisk også å jobbe med fag på fritida. Drivkraften er å være i stadig utvikling. Det å gå på tur i naturen, på fjell eller i skog, gir meg masse energi.

 

– Nevn tre ting som står på din bucket-list?
– Min bucket-list:

  • at sønnen vår skal greie seg godt i livet
  • at jeg kan hjelpe elever i ulike aldre til å utvikle seg og nå målene sine
  • det er en drøm å oppleve Norge med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes

 

Joanna_nettverkssamling.jpg