webrumpetrollfrosk.jpg

Fra rumpetroll til frosk

27 jan 2021

Det kommer til å bli kravling, hopping, programmering og latter når denne nye modulen tas i bruk i Newton-rommene!

Det kan vi takke Camilla Risa Haugstad og Tina Tomasa i Newton Vesterålen for. I 2020 har de brukt mye tid på utvikling, testing og ferdigstilling.

Ideen
– Det begynte med at vi kjøpte inn LEGO-roboten WeDo 2.0. Vi gikk deretter gjennom opplæringsprosjektene som fulgte med i programmeringsverktøyet parallelt med læreplan for 2. trinn i matematikk og naturfag. Vi så da at WeDo prosjektet om froskens utvikling passet godt inn i læreplanen.

I dette tidlige stadiet i modulen hadde programmering et stort fokus, forteller Camilla.

Camilla og Tina sendte ideen sin til Ingvill Berg og Kjersti Gylseth, pedagogene i Newton-administrasjonen, for veiledning.

– De første tilbakemeldingene var at de ønsket mindre fokus på programmering og mer fokus på froskens utvikling, i tillegg til bedre tilpasning til aldersgruppen og den kommende læreplanen, fortsetter Tina.

Utviklingen
Da korona stoppet undervisningen deres i mars 2020, fikk Camilla og Tina ekstra tid til å jobbe med modulen basert på tilbakemeldingene og det nye læringsmålet. Modulen fikk større fokus på arters tilpasning til naturområde, og de la til to elevaktive aktiviteter, hvor elevene fikk beveget seg.

Modulen fokuserer på disse kompetansemålene fra læreplanen:
• Elevene skal kunne fortelle om froskens utvikling fra egg til frosk.
• Elevene skal kjenne til froskens leveområde.
• Elevene skal kunne beskrive hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser.

Forarbeidet skal gjennomføres ute, og bør derfor gjennomføres høst/vår.
Når elevene kommer til Newton-rommet, jobber de i par. Dagen deles inn i fem aktiviteter:
• Froskeegg
• Rumpetroll
• Rumpetroll med føtter
• Vi er frosker!
• Voksen frosk
 
Fornøyd
Camilla og Tina er mest fornøyd med at de har klart å tilpasse modulen så godt til 2. trinn, med aktiviteter som gjør at elevene får vært aktive og brukt mange sanser i løpet av dagen.

–  Bevegelsesleken «Vi leker frosker» er vi spesielt fornøyd med, og elevene syns også den er kjempeartig. På slutten av dagen vil ikke elevene hjem, de vil leke mer! 
De har fått gode tilbakemeldinger fra lærere som har besøkt Newton-rommet med sine klasser. Lærerne har vært kjempefornøyd med dagen, og mener den treffer aldersgruppen veldig bra. Noen har også blitt inspirert til å lage lignende bevegelsesaktiviteter selv.

Ingvill Berg og Kjersti Gylseth er også fornøyd med det siste tilskuddet til modul-biblioteket.
– Tina og Camilla har utviklet en fin modul med utstyr som mange Newton-rom allerede har. Det er gøy med en så variert modul for 2. trinn.

–  Vi har hatt tett dialog med Ingvill og Kjersti underveis i prosessen fra idé til godkjent modul, avslutter Camilla og Tina.