klasselaerer1.png

– Jeg har lært masse!

01 nov 2022

Å delta på undervisning i et Newton-rom skal også gi noe til klasselæreren.

 

I september tok lærer Elisabeth Mauseth med seg klasse 9a fra Moelv skole til Newton Ringsaker for å oppleve praktisk undervisning med modulen «PLAST - fra makro til mikro.»

Newton-lærerne, Tone Sigurdsen og Anette Kjelsrud, loset elevene og læreren trygt gjennom innhenting av prøver, analyser på laboratorier og diskusjoner i amfiet.

Begge to mener det å besøke et Newton-rom ikke bare er viktig for elevene, men også for klasselærerne.

– Det å kunne gi lærerne rom til å observere gruppa si og bli kjent med elevene sine på en annen måte er viktig. Når en Newton-lærer har ansvar for undervisningen, kan klasselæreren være med å observere, veilede og støtte elevene om det trengs.

 

klasselaerer3.jpg

Tar det seriøst

Elisabeth har ikke hatt med seg elever til Newton-rommet før. Det første hun merket seg var at da de fikk på seg labfrakkene, endret engasjementet deres seg.

– Da elevene fikk på frakkene ble de litt rettere i ryggen, og jeg la merke til at de tok dette veldig seriøst. De målte opp alt veldig nøyaktig, så dette tok de på alvor. Det virket nesten som de synes det var litt ærefult å være her. Også er det jo selvfølgelig alltid stas for elevene å få komme ut fra skolebygningen og oppleve nye ting, smiler Elisabeth.

– Det er mange lærere som er her med grupper som sier at den endringen som skjer med elevene i et Newton-rom er svært positivt. Enkelte elever blomstrer litt ekstra under aktivitetene. Det tenker jeg er en kjempegod opplevelse for både elev og klasselærer, sier Newton-lærer Tone.

Tone og Anette merker også at klasselærere som har vært med på samme undervisningsopplegg tidligere, er en veldig god ressurs for Newton-læreren som har opplegget den dagen. Det ser vi spesielt godt når vi er på lab, sier de.

Lærerik dag for elevene
Elisabeth virker fornøyd med dagen og gjør seg klar for å ta med elevene tilbake til Moelv.
– Har du som lærer lært noe i dag da?
– Jeg har lært masse! Siden jeg ikke er naturfagslærer selv, har jeg fått sett hvordan man kan bruke ulike instrumenter, ta forskjellige prøver, og på hvilken måte man kan gå fra det teoretiske til det praktiske i en undervisningssituasjon, smiler Elisabeth.

– Jeg tror det har vært en veldig lærerik dag for elevene, de har fått oppleve ting som vi ikke kan tilby på skolen. Her er det annet utstyr og kompetansen er på plass. Elevene får mulighet til å jobbe i mindre grupper, med Newton-lærere som er tett på. Når elevene får tett oppfølging, tror jeg de lærer veldig mye mer.

– Det å ha et Newton-rom tror jeg er viktig, for det gjør noe med motivasjonen og lysten til læring, avslutter Elisabeth.