dna_kiwi_ringsaker_sao-03840.jpg

Klassisk og moderne bioteknologi i Newton

09 okt 2020

Modulen "Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis" er nå klar for videre liv i Newton. Newton Larvik har i samarbeid med Newton-administrasjonen revidert og oppdatert modulen i tråd med ny læreplan.
 

I biotek-modulen møter elevene både klassisk og moderne bioteknologi. De henter DNA fra frukt, studerer bakterier fra yoghurt i mikroskop, og utfører gelelektroforese for å belyse slektskap basert på DNA-prøver. Finner de Will Smiths far, og hvem er mor til Obama?

Etikk
Elevene får til slutt prøve seg som medlemmer av bioteknologirådet der de skal diskutere etiske, praktiske og økonomiske konsekvenser ved innføring av nye bioteknologiske behandlingsmetoder.

Revidering
Det er utvikler Thorny Cesilie Andersen, Newton-lærer i Larvik, som nå har revidert den med støtte fra Newton-administrasjonen.

-Oppdateringen krevde en del arbeid, men tenker at det var vel verdt det! Nå fremstår modulen i ny drakt! Den har fått tilført mye ny tekst slik at den er enklere å ta i bruk av andre, og den er oppdatert faglig. Det er fint å kunne dele den med nettverket!” avslutter Andersen.

Modulen er forankret i læreplan for naturfag, vg1 SF.