fjæreplukk.jpg

Kystnære Newton-rom: God tur i fjæra!

08 okt 2020

Modul 1455 Dyr og planter i fjæresonen er nå revidert og oppdatert etter LK20.

La elevene oppdage og systematisere et fantastisk biologisk mangfold i fjæresonen! 

I denne modulen skal elevene på ekskursjon i fjæra for å studere tang og tare, smådyr og plankton. Ved å bruke lupe og mikroskop vil elevene få innblikk i en spennende verden helt ned på mikronivå. De vil også lære om hvordan artene i fjæresonen er godt tilpasset sitt krevende miljø. 

Modulen er utviklet i 2012 av Newton Gildeskål. Nå framstår den i ny drakt og i tråd med ny læreplan. 

Les mer