Newton Nord-Troms.jpg

Millionstøtte til Newton-rom

06 nov 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune har over år støttet Newton-rommene i Troms. – Dette er viktige tiltak for å skape læreglede hos barn og unge, og spesielt innen realfag. Det sier Marlene Berntsen Bråthen, fylkesråd for plan, næring, miljø og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Marlene Berntsen Braathen.png
Fylkesråd for plan, næring, miljø og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Marlene Berntsen Bråthen,

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK


Midler til utviklingsarbeid
I år har Newton Nord-Troms, som ligger i Skjervøy, og Newton-rommet i Harstad fått støtte på henholdsvis 500.000 og 420.000 kroner. I Harstad skal pengene brukes til å ta imot flere elever og gi de et enda bedre tilbud enn i dag. Newton Nord-Troms skal i år bruke pengene til å fortsette satsingen på FIRST LEGO League (FLL) i kommunen og modulutvikling.

 

Odin Svisdal.jpg
GLAD FOR STØTTEN. Odin Svisdal er Newton-lærer på Skjervøy. Her fra årets nettverkssamling for Newton-lærere. Foto: FIRST Scandinavia

– I åtte år har Newton Nord-Troms søkt om midler, og vi har fått det hvert år. Støtten brukes til utviklingsarbeid, og har vi brukt den både til modulutvikling og FLL. Tidligere kunne vi også søke om støtte til drift, men nå er det utviklingsmidler vi kan søke på, forteller Odin Svisdal som er Newton-lærer på Skjervøy. 

– Skjervøy kommune er stolte over Newton-rommet og er flinke til å ta med seg gjester og vise fram rommet. Årlig støtte fra TFFK har vært med å bidra til utvikling av rommet og et bredere og bedre tilbud for elevene. Det er vi veldig glade for. Vi søker på ulike typer midler hvert år og med veiledning fra fylket finner vi fram til hvilke midler vi kan søke på, sier Odin. 

13,7 millioner kroner 
Bråthen forteller at de har støttet Newton i 15 år. 

– Troms fylkeskommune, og senere Troms og Finnmark fylkeskommune, har siden 2008 støttet utviklingen av Newton-rom i Troms. Først bare i Harstad, dernest Harstad, Midt- og Nord-Troms, før Ibestad ble inkludert i 2016. Totalt har vi bevilget kr 13,7 millioner til Newton-rommene i Troms. I tillegg støtter vi Nordnorsk Vitensenter, som samarbeider tett med Newton-rommene og skoler i hele fylket. Formålet er det samme; gir flere elever tilgang til praktisk undervisning i realfag. 

Daglig leder i FIRST Scandinavia, Per-Arild Konradsen er imponert over støtten fylket gir Newton-rommene i regionen. 
– Troms og Finnmark fylkeskommune viser virkelig alvor i sin satsning på realfag med summene de bevilger år etter år. Dette viser jo at det er mulig å søke om midler til utvikling, så jeg vil oppfordre rommene til å sjekke mulighetene hos sitt fylke, sier han. 

Fylkesråden mener Newton-rommene har vært spesielt viktige som tiltak i distriktene. 

– De skaper nysgjerrighet og læring utenfor de tradisjonelle klasserommene, og rekrutteringen til realfagene som er nødvendig for den videre verdiskapingen. Vi i fylkeskommunen heier på Newton-rommene, og jeg synes dette er meget godt konsept, avslutter Berntsen Bråthen.