IMG_6289[35].jpg

Modulen WeDo – Oppfinner i ny og forbedret utgave!

03 sep 2021

Fra Newton Meløy lanseres nå den reviderte modulen WeDo – Oppfinner.

– Jeg er glad for at modulen nå vil fremstå som mer tilgjengelig for flere, sier en fornøyd Newton-lærer Rune Strømsvik. 

 

 WeDo – Oppfinner skal gi elevene innblikk i hvordan mange motoriserte hjelpemidler rundt oss fungerer. 


Den forrige versjonen av modulen krevde en del spesialdeler til ulike gruppeoppgaver, og hadde derfor noen kompliserte elementer. Disse er nå luket vekk i den nye modulen. Rune håper derfor at den skal være mer tilgjengelig og enklere å ta i bruk for flere. 

Han var dermed ikke tung å be da Kjersti Gylseth og Ingvill Berg fra ped-teamet i FIRST Scandinavia tok kontakt, nettopp med spørsmål om revisjon av moduler. 

– Det var uansett på tide med en fornyelse av modulen, da både utstyr og programvaren nå er gått ut av produksjon, sier Rune. 

I den nye versjonen jobber elevgruppene med de samme problemstillingene som i den forrige, men i enda større utstrekning. Samtidig er oppgavene mer åpne, og det er flere mulige løsninger. 

– Jeg synes derfor at modulen er blitt bedre enn den gamle, og jeg tror den også er mer fleksibel med tanke på utskifting av utstyr, fortsetter han, med henvisning til at WeDo 2.0 nå går ut av produksjon. 

Modulen er revidert for bruk av WeDo 2.0, og selv om denne nå går ut av produksjon, vil nok mange fortsette å benytte dette utstyret fremover. 

En viktig del av modulen er fotografering og filming av gruppenes oppfinnelser. Det handler dermed ikke bare om å bygge roboten ferdig, for så å ta delene fra hverandre igjen - elevene får også et håndfast minne med seg, i form av en filmsnutt, bilder og kanskje en rapport de har skrevet som etterarbeid. 

– Spesielt fornøyd er jeg med at klassen nå kan velge flere måter å jobbe med etterarbeidet på, med blant annet presentasjon av oppfinnelsene for noen på egen skole. Fornøyde elever som presenterer til andre, gir forhåpentligvis positiv og fin reklame både for Newton-rommet og for denne modulen, sier Rune entusiastisk. 

WeDo – Oppfinner er anbefalt for 4. trinn, og bør ikke brukes under 3. trinn. 

Med til historien hører også at Rune parallelt har jobbet med revidering av modulen “Elektrisitet”, som tidligere het “Magnetisme og elektrisitet.” Her har han laget et helt nytt forslag, og han venter nå spent på tilbakemeldinger fra Ingvill og Kjersti.

– Jeg er forberedt på å gå noen runder med dem før også den blir godkjent, ja, men forhåpentligvis går den gjennom dette skoleåret. 

– Og det vil nok helst gå bra, for Ingvill og Kjersti er flinke til å finne den rette balansen mellom å pushe og å motivere til videre innsats, avslutter han. 

Så da er det bare å vente i spenning på neste revisjon fra Rune i Meløy!