IMG_8346-pedteamet.jpg

– Newton-rommene skal være stolte!

21 feb 2023

Evalueringsrapporten er klar: Det ble strålende tilbakemeldinger fra lærere og elever som besøkte norske Newton-rom høsten 2022.

 

Etter å ha besøkt et Newton-rom får klasselærere og elever tilsendt et evalueringsskjema der de svarer på hvordan de opplevde undervisningen.

Nå er resultatene av høstens tilbakemeldinger klare, og alle Newton-rommene i Norge har fått tilsendt sine lokale rapporter. 

– Svarene på høstens på evalueringer viser at Newton-rommene har all grunn til å være stolte over den gode jobben de gjør, både som formidler av realfag og inspirasjon for lærerne som er innom. Undersøkelsen viser blant annet at klasse-lærerne følte de fikk faglig påfyll, og ideer til metoder og organisering som de kunne bruke i egen undervisning, sier Ingvill Berg, som er pedagogisk leder i Newton. 

«Programmering er en ny del av læreplanen, og det finnes ikke noe bedre måte å lære det på enn å få jobbet praktisk med det på denne måten.»

Klasselærer på besøk i et Newton-rom

 

– Blant annet har 93 prosent av lærerne som har svart, sagt seg enig i at Newton-rommet er med på å bidra til at elevene når målene i læreplanen. 93 prosent er også enig i spørsmålet om Newton-rommets utforming inspirerte til læring, sier hun. 

Sammen med Kjersti, Ørjan og Pedrikke i det pedagogiske teamet (bildet over) får Ingvill inn evalueringen fra alle Newton-rommene i hele Norge. 
– Vi i administrasjonen tar ut nasjonale rapporter, der vi ser på statistikken, og Newton-rommene får lokale rapporter som inneholder mer utfyllende svar, som kan være svært verdifullt i det lokale arbeidet.

 
Evaluering besøk i norske Newton-rom høsten 2022.png
 

1119 elever har svart på undersøkelsen. Der svarte 81,5 prosent at de er enige i at de fikk jobbe med det de skulle lære på forskjellige måter. På spørsmålet om de lærte mye om emnet de hadde gjennom undervisningen i Newton-rommet, sa 67 prosent seg enig.

«Jeg fikk lært mye, og jeg kunne stille spørsmål om ting jeg har lurt på»

Elev på besøk i et Newton-rom

– Er dere fornøyde med svarene dere har fått?
– Ja, men vi vet at antall svar kunne vært mye høyere. Vi har som mål å få høyest mulig svarprosent, derfor oppfordrer vi rommene til å ha gode rutiner for å samle inn, og bruke rapportene de får fra oss. 

– Det er et krav i konseptet at Newton sitt evalueringssystem skal brukes, hvorfor det?
– Tilbakemeldingene vi får inn fra Newton-rommene er veldig viktige for oss - og ikke minst for det enkelte rom! I Newton brukes evalueringen av undervisning aktivt som en del av forberedelsesarbeidet lokalt i kommunen og sentralt i Newton-administrasjonen, sier Ingvill.

I tillegg kan det enkelte roms evaluering bidra til god markedsføring av Newton som læringsarena, blant annet i kontakt med politikere, næringsliv og presse, understreker hun.

– Er svarprosenten i en kommune lav, anbefaler vi at rommene ser etter tiltak som kan gjøre evalueringen mer attraktivt og viktig for klasselærer og elever. For eksempel å ha loddtrekning eller konkurranser blant elever eller klasser. Her er mulighetene mange, avslutter Ingvill med et smil.