20201102_124346.jpg

Revidert energimodul endelig klar!

04 des 2020

Stemningen i Newton-administrasjonen var på topp da Newtons mest etterspurte modul ble godkjent en måned før planen.


«Energisk! - Vi utforsker energi», er navnet på den nye energimodulen. Den er forankret i kompetansemålet i naturfag etter 10. trinn: «Eleven skal kunne gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på».

I tillegg er den knyttet til kjerneelementet Energi og materie: «Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden».

IMG_8202.jpeg


Forankring i ny læreplan

Arbeidet med revidering ble ledet av Ingvill Berg og Kjersti Gylseth i Newton-administrasjonen.

– Forankring til ny læreplan var utgangspunktet for revideringen. Hva er det elevene skal lære? Vi etablerte tidlig et samarbeid med Newton-lærer Roy Even Aune i Newton Trondheim. Trondheimsrommet har undervist i energimodulen siden 2009, og har naturlig nok mye erfaring, sier Ingvill.

Samarbeidet med Roy Even og Kamilla i Newton Trondheim har vært svært verdifullt. Det å være flere personer i et modulutviklingsarbeid tilfører bredere kompetanse og gir flere momenter og ulike perspektiver i diskusjoner. 

– Sammen har vi diskutert hva som var ønskelig å ta vare på fra den opprinnelige modulen, og gjennom jevnlige møter har vi diskutert oss fram til gode didaktiske løsninger. Roy Even bidro fortløpende med viktig testing av utstyr. 

Prosessen med «Energisk! Vi utforsker energi », startet opp i april, og ble pilotert i Newton Trondheim med fire klasser i november. 

Roligere modul

–  Jeg er mest fornøyd med at den nye energimodulen har blitt roligere enn den gamle, hektiske Engia-modulen. Elevene får bedre tid til å utforske og undres, og det er mindre jag etter nye rekorder og mindre fokus på resultater.
Aktiviteten med kulebane forblir den største suksessen ved denne modulen. Den er litt endret og utvidet, men engasjerer elevene til å utforske energioverføring på flere måter enn tidligere, konkluderer Roy-Even med etter pilotering. 


Modulens innhold
Energibevaring og utforsking av ulike måter å omdanne energi på er gjennomgående i modulens tre aktiviteter.

Aktivitet 1: Kula ruller!
Elevene utforsker energioverføringene i en kulebane. Energien i kula skal overføres til en Smart Cart som registrerer fart og kjørt lengde.

Aktivitet 2: Loddet faller!
Elevene skal eksperimentere med et fallende lodd som driver en generator og utforske sammenheng mellom loddets masse, fallhøyde og overført mengde elektrisk energi. 

Aktivitet 3: Bilen kjører!
Elevene skal bygge egen bil og få denne til å kjøre så langt som mulig.

2243 Energisk! - Vi utforsker energi, erstatter modulene 1268 Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder og 1468 Newton Engia, og har 8.-10. trinn som målgruppe. Aktiviteten i Newton-rommet er beregnet til fem timer, i tillegg kommer for- og etterarbeid i klasserommet.