skolenæring.jpg

Skole og næringsliv hjelper hverandre

19 jan 2021


Norsk Hydro har vært med på å starte opp to Newton-rom, og det med fremtiden i tankene.
Historien om hvordan Hydro ble involvert i Newton-konseptet starter egentlig i Newton-rommet Mosjøen.


Men først skal vi ta en tur til Sunndal. Her hadde Hydro Sunndal vært gjennom en omorganiseringsprosess som medførte at et av laboratoriene ble stående tomme. Og her kommer Mosjøen inn i historien. Fabrikksjef i Hydro Sunndal, Eivind Mikalsen, var nemlig tidligere fabrikksjef på Alcoa i Mosjøen, hvor han var med på å utvikle en Newton-modul sammen med Newton Mosjøen. 


Ja-kommune
Mikalsen lanserer ideen om å bruke de tomme laboratorie-lokalene i Sunndal til et Newton-rom. Eivind Torvik fikk ansvaret for å sjekke interessen for et lokalt realfagsrom hos skolen. Han tok kontakt med Sunndal kommune, og her ble det full tenning! Sammen med kommune, ordfører og andre lokale næringslivsaktører ble de enige om et spleiselag for å realisere disse planene. I 2019 kunne rommet ta i mot lærevillige elever!

SunndalCollage.jpg

Bilder tatt under befaring, etablering og åpning av Newton Sunndal


Ny kommune - nye muligheter
Senere flytter Eivind Torvik til Husnes i Kvinnherad kommune. Fortsatt har han Hydro som arbeidsgiver, og med seg på flyttelasset har han Newton.  


Kvinnherad kommune viser seg å være entusiastiske til å få et moderne undervisningsrom. I januar 2020 inviterer de Newton, Hydro og andre interessenter til et informasjonsmøte i Husnes. De følger samme oppskrift som i Sunndal, med tett samarbeid mellom næringsliv og kommune. I oktober faller de siste brikkene på plass. Ordføreren besøker Hydro med blomster og kake for å feire at kommunen har vedtatt å bevilge penger til undervisning. Like etter følger Sparebank 1 - Stiftinga Kvinnherad opp, og bevilger totalt 1,5 millioner til Newton-rommet.

– Det vil bli eit flott tilbod for skulane og næringslivet i kommunen. Vi håpar med denne reservasjonen og dei siste positive signala frå Hydro Husnes og Kvinnherad kommune, at fleire lokale bedrifter kjem på banen, slik at ein får eit Newton-rom klart til skulestart hausten 2021, uttalte styreleder Svein Arne Eidsvik og daglig leder Daniel Morso i Sparebank 1-stiftelsen.


Ser mot fremtiden
Hydro er positive til Newton, og ser verdien av å ha en undervisningsarena tilknyttet bedriften.
– Det er viktig for oss å vekke realfagsinteressen hos barn og unge, samtidig som vi kan  gi mer kunnskap om Hydro. I tillegg har vi jo kompetansen til å bidra til modulutvikling, sier Eivind Torvik.

Hydro mener kunnskap om roboter, automasjoner og programmering blir viktig i fremtiden. Newton-modulene er ypperlige verktøy for å skape interesse og engasjement hos barn og unge innenfor disse fagfeltene, og vil dermed være med å skape fremtidens lokale arbeidskraft. I tillegg vil modulene som utvikles også kunne brukes til etter- og videreutdanning internt i Hydro.


Hva trenger vi her?
Det å bygge et Newton-rom sammen skaper en helt annen relasjon mellom kommune, skoleeier, ordfører og næringsliv, mener han.
– Vi kan sammen sette oss ned og tenke over hvilken kunnskap og kompetanse vi har bruk for i kommunen vår i fremover. Og dermed utvikle konsepter og moduler etter fremtidens behov for utdanning. Spesielt viktig når vi skal sikre konkurransekraften vår i fremtiden, avslutter Torvik.


Så dermed er en suksessoppskrift skapt.

Lær mer:
Kvinnheringen

Se intervju med Eivind Torvik