IMG_1770x.jpg

Stipendiatstillinger med fokus på forskning i Newton-rom

08 feb 2021

Stillingene skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis.

Nord universitet utlyser stipendiatstillinger med fokus på forskning i Newton-rom
Stillingene skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis.

Det gleder oss at Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, utlyser to midlertidige stillinger som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på forskning i Newton-rom. Studiested er Bodø, og stillingene er knyttet til Faggruppe logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, samt forskningsgruppen Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer. 

Ansettelsesperioden er i utgangspunktet tre år uten pliktarbeid, men ansettelse i fire år med 25 % pliktarbeid pr. år kan vurderes. Det er residensplikt i stillingene, som fortrinnsvis vil ha kontorsted Bodø, alternativt Levanger.

En stipendiatstilling er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning gjennom avlagt doktorgrad som mål. Stillingen skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis.

Stipendiatene vil bli en del av et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Forskningsgruppen er tilknyttet et bredt nettverk av internasjonale forskere og prosjekter, og har tilgang videolaboratorium med topp utstyr for denne type forskning.

Opplæringsdelen av studiet er på totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig, vitenskapelig arbeid, som fortrinnsvis publiseres som en artikkelsamling, men monografi kan også vurderes. Avhandlingen bør fortrinnsvis skrives på engelsk.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.

Mer informasjon og fullstendig utlysningstekst finner du på Nord universitets hjemmeside.