49418729828_cd98803e6d_c.jpg

Tilbyr relevant og praktisk undervisning i programmering

28 jan 2021

I Newton-rommet er undervisningsdagen akkurat kommet i gang, og på gulvet ligger en gjeng 5. klassinger og kjører med robotene sine. Newton-læreren og klasselærer følger med, og veileder der det trengs.

Noen av elevene er raskt innom arbeidsstasjonen for å lese neste oppgave og programmere den inn i Ipaden, før de igjen ligger på gulvet og følger spent med på robotens bevegelser. 

– Hva hvis vi prøver å kjøre baklengs, da må vi kanskje montere denne motsatt vei på roboten..?

– Sa læreren at vi skulle gjøre det?

– Nei, men vi prøver likevel!


Engasjerte, nysgjerrige og utforskende elever. Et undervisningssted med fokus på varierte og praktiske oppgaver. Høyt kvalifiserte lærere. Kvalitetssikrede undervisningsmoduler innen realfag og teknologi, tilpasset læremålene i LK20. Et bedre utgangspunkt for motiverende læring kan vel knapt tenkes!

Modulen Aksjon: Redning er et undervisningsopplegg innen programmering for 5. trinn.
Her får elevene lære grunnleggende, strukturert blokk-programmering. Utstyr som benyttes i modulen er byggesettet WeDo 2.0 og nettbrett.   
 
beebot og humleliv.jpg

I barnehagen kan barna bli kjent med humlens liv, og lære seg algoritmisk tenkning gjennom lek og programmering med modulen Bee-Bot og Humleliv.
Utstyret som benyttes her er roboten Bee-Bot og robotmatte. 

I Newton-kommunene er Newton en del av kommunens skoledrift, og en felles ressurs for skolene. Newton-lærerne er ansatt av skoleeier, og samarbeid med lokalt næringsliv muliggjør nytt og spennende utstyr som skolene ellers ikke har råd til. 

–Det er åpenbart at elevenes arbeid i Newton-rommet vil bidra til at de når mål i læreplanen. Det var meget motiverende dager for elevene, og jeg tror mange lærte mye! 
Sitat fra klasselærer, høst 2020

Ønsker du å tilby relevant og praktisk undervisning i programmering? Ta kontakt med ditt Newton-rom, og book en spennende dag med programmering til din klasse! 

 
Newton-moduler:
Undervisningsopplegget i et Newton-rom blir kalt en Newton-modul. Modulene utgjør en viktig bærebjelke i Newton-konseptet.