lab-aapning.jpg

Veteran i ny drakt

09 jun 2022

Høsten 2020, midt i pandemien, sto det nye klasserommet ferdig. Men bedre sent enn aldri; i går ble det endelig servert åpningskake hos Newton Trondheim!

 

Newton-rommet i Trondheim var et av de første Newton-rommene i verden. Det ble åpnet i 2009 som et samarbeid mellom Equinor, Trondheim kommune og NTNU Vitenskapsmusem. Rommet ble lokalisert i Vitenskapsmuseets lokaler, og Vitensenteret i Trondheim har siden da hatt i oppdrag av Trondheim kommune å stå for den daglige driften. Alle parter er fortsatt involvert i det nye Newton-rommet.

 

elever-aapning3.jpg

ALLE 9. KLASSER I TRONDHEIM. I løpet av et skoleår er over 2.000 elever innom rommet i Trondheim. Alle foto: FIRST Scandinavia.

 

Viktig for utviklingen av Newton

De nye lokalene ligger fortsatt hos NTNU Vitenskapsmuseum, og er store og moderne med lyse flater og god plass for praktisk undervisning.

Newton Trondheim har vært sentral i utviklingen av Newton som konsept og utbredelsen av de rundt 40 rommene som eksisterer. Det var blant annet tidlig et showroom for andre kommuner som ønsket å bli med i Newton nettverket.

 

roy-even.jpg

ENGASJERT NEWTON-LÆRER. Roy Even Aune har vært en del av Newton siden 2013 og er veldig glad i jobben sin.

 

Rekord

Siden 2009 har alle Trondheims 9. klasser besøkt rommet for et to-dagers undervisningsopplegg innen tema energi og bærekraft. I løpet av ett år er det cirka 2.000 elever innom rommet. 

– Skoleåret 2021 og 2022 har har vi satt besøksrekord her. Jeg må få takke alle sponsorer og FIRST Scandinavia for at dere har gjort det mulig i Trondheim. 

 

Det sa Roy Even Aune som er prosjektleder i Newton-rommet og på Vitensenteret under åpningen, og har vært det siden 2013.

 

– Det beste med å være Newton-lærer er at jeg får møte mange forskjellige elever i løpet av et år, og kan jobbe praktisk og utforskende sammen med dem gjennom to hele dager, sa han entusiastisk etter åpningen. 

 

 

tale-dame.jpg

GI TILBAKE. Hilde Sem Lykke, Banksjef Samfunnsutbytte i Sparebank1 SMN er glade de kan investere i ungdom og utdanning. 

 

Godt samarbeid 

I tillegg til tidligere nevnte samarbeidspartnere, har Sparebank1 SMN bidratt med økonomisk støtte gjennom sitt overskudd som skal komme regionen til gode.

– Vi er glade for at vi i Sparebank1 SMN kan gi noe tilbake til samfunnet og spesielt til ungdommer i utdanning, sa Hilde Sem Lykke, Banksjef Samfunnsutbytte i Sparebank1 SMN.

 

Randi Wenche Haugen fra Vitenskapsmuseet understreket viktigheten av godt samarbeid mellom aktørene for å gjøre dette mulig. 

– Alene kan man aldri lykkes med å få til noe slikt som dette gjennom mange år. En praktisk og utforskende undervisning som Newton er verdifull fordi den treffer elever på en helt annen måte enn tradisjonell teoretisk undervisning, sa hun.

Under åpningen fikk gjestene se 9. klasse fra Sverresborg ungdomsskole i aksjon i rommet, før det ble servert kake til alle, elevene inkludert selvfølgelig.


Andre som var tilstede på åpningen var Stian Elstad fra FIRST Scandinavia, Svein Johnny Forren som er Kommunalsjef skole i Trondheim og leder av Oppvekstkomiteen, Geirmund Lykke.