Kort om Newtons historie

Newton-konseptet er utviklet og eid av den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia. Historien strekker seg fra 2000 og frem til i dag.
På begynnelsen av 2000-tallet ble realfagsrommene ved norske skoler nedprioritert og det ble mindre praktisk undervisning innen STEM-fagene. I tillegg viste det seg at gode undervisningsopplegg kom og forsvant med de gode realfagslærerne. 

For å møte utfordringene startet FIRST Scandinavia utviklingen av Newton-konseptet. Etter flere år med utviklingsprosesser, samarbeidsprosjekt og uttesting kunne en tidlig versjon av Newton-konseptet presenteres i 2007. Samme år ble det første Newton-rommet etablert i Harstad i Norge. 

I løpet av de fem neste årene ble det utviklet kvalitetssystemer i Newton-konseptet og det ble etablert samarbeid med NTNU skolelaboratorium som faginstans i forbindelse med kvalitetssikring av undervisningsmoduler. 

I 2014 kom Newton med i nasjonale strategiplaner og for første gang mottok stiftelsen en årlig sum fra Utdanningsdirektoratet for å sikre kvalitet, kontinuitet og vekst i Newton.

I dag er det rundt 40 Newton-rom i drift eller i etableringsfase i Norge og stiftelsens arbeide med nettverket er pågående, med årlige kurs og nettverkssamlinger, felles verktøy og en sterk delingskultur.