ledelsen

Stian_E-IMG_0376x.jpg

Stian Elstad, administrerende direktør
Stian Elstad har jobbet for å forbedre realfagsundervisningen de siste 17 årene av sin karriere. Hans interesse og engasjement startet under studiene ved Norges Tekniske Universitet der han meldte seg frivillig til å være med å arrangere FIRST® LEGO® League-konseptet i Trondheim. Etter endt utdanning i 2005, ble han prosjektleder i FIRST Scandinavia (FS). Siden 2016 har han vært daglig leder i FS. Stian vært sentral i utviklingen av Newton-konseptet, inkludert etableringen av Newton-rom over hele Norge, og nå internasjonalt. Under hans ledelse har FS-teamet doblet antall ansatte og opprettet søsterorganisasjoner i både Tyskland og USA.

Per_arild-IMG_8772x.jpg

Per-Arild Konradsen, grunnlegger av FIRST Scandinavia
Per-Arild Konradsen, opprinnelig utdannet sivilingeniør, grunnla FIRST Scandinavia (FS) i 2000 som et svar på mangelen på praktisk realfagsundervisning- og læringsressurser tilgjengelig i skoler i Norge. Siden den gang har han ledet den vellykkede etableringen av FIRST® LEGO® League-konseptet over hele Skandinavia, som nå når mer enn 15 000 unge mennesker årlig. Under hans ledelse utviklet FS-teamet også Newton-konseptet, som siden har blitt implementert i rundt 40 kommuner i Norge og som nå fortsetter å få internasjonal fart. Per-Arild var administrerende direktør i FS fra 2000-2016 og er i dag ansvarlig for ny forretningsutvikling for organisasjonen.