Dampmaskin_Verdal_dag2_Stian_A_Olsen(123 of 175).jpg

Historien om newton

Den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia startet utviklingen av Newton-konseptet i 2003. Siden den gang har over 40 kommuner i Norge etablert Newton-rom.  
På begynnelsen av 2000-tallet ble realfagsrommene ved norske skoler i stor grad nedprioritert. Det ble mindre praktisk undervisning innen STEM-fagene. I tillegg viste det seg at gode undervisningsopplegg kom og forsvant med de gode realfagslærerne. 


FIRST Scandinavia driftet FIRST LEGO League i Skandinavia og hadde et ønske om å sette et enda større fotavtrykk når det kom til å gi barn muligheten til å få gode læringsopplevelser innen realfag. Gjennom flere utviklingsprosjekt og nært samarbeid med ulike aktører i Skole-Norge ble Newton-konseptet utformet. 


I løpet av 2005 utviklet og gjennomførte FIRST Scandinavia Newton Camp, en fritidsvariant av Newton. Her samarbeidet stiftelsen med DNT (Den Norske Turistforening) og Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening). Mottoet var at realfagene kunne læres og oppleves når som helst og hvor som helst, gjerne ute i klatreveggen eller på vannet. I flere år ble det sanket erfaringer også gjennom denne delen av konseptet.


I 2007 ble det første Newton-rommet etablert og flere kom til. Nettverket vokste og FIRST Scandinavias rolle som nav i nettverket ble tydelig. Kommuner som etablerte Newton-rom var sikret tilgang til nye undervisningsmoduler, kontinuerlig oppfølging, støtte og nødvendige verktøy. God kvalitet og kontinuitet ble et felles mål i arbeidet med Newton. 


Etter flere års samarbeide med Equinor om rekruttering til realfagene, tok de steget videre i 2009. FIRST Scandinavia utviklet og etablerte Newton-rommet i Trondheim sammen med Equinor, Trondheim kommune og Vitensenteret i Trondheim. Dette ble det første i rekken av flere Newton-rom som ble finansiert av Equinor og Nordland fylkeskommune.


I løpet av de fem neste årene ble det utviklet nye kvalitetssystemer i Newton-konseptet og i forbindelse med kvalitetssikring av undervisningsmoduler ble det etablert samarbeid med NTNU Skolelaboratorium som faginstans.Gode læringsopplevelser former fremtiden!
Newtons visjon
I 2014 kom Newton med i nasjonale strategiplaner og for første gang mottok stiftelsen en årlig sum fra Utdanningsdirektoratet for å sikre kvalitet, kontinuitet og vekst i Newton.


I 2015 åpnet stiftelsen det første Newton-rommet utenfor Norge, i Hvidovre i Danmark. Dette ble starten på et mangfoldig samarbeide med flyprodusenten Boeing. I 2016, etter et intens utviklingsår, åpnet stiftelsen et Newton-rom med hovedfokus på luftfart. Et nytt bygg ble satt opp ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø og et spesialinnredet Newton Flight Academy med full motion flysimulatorer kom på plass. Her var Nordland fylkeskommune og Boeing de største støttespillerne, i tillegg til mange lokale bedrifter. Dette ble starten på et større og flerårig samarbeide med Boeing som gikk ut på å spre Newton til mange nye land. 


Med Newton-konseptets spredning til nye land vokser også det internasjonale nettverket. Nå kan våre norske Newton-lærere glede seg over muligheten til å samarbeide og dele erfaringer på tvers av landegrenser.  


I dag er det rundt 40 Newton-rom i drift eller i etableringsfase i Norge og stiftelsens arbeide med nettverket er pågående, med årlige kurs og nettverkssamlinger, felles verktøy og en sterk delingskultur.