IMG_9048x.jpg

Newton-nettverket

Newton-nettverket blir stadig større! Alle som er tilknyttet drift av Newton i kommunene, er en del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk.
Her bidrar og nyter skoleeiere, Newton-lærere og administrative ledere godt av felles ressurser, slik at barn og unge får gode møter med realfag og teknologi.
FELLES ADMINISTRASJON
Nettverkets viktigste ressurs er Newtons felles digitale plattform der en finner beskrivelse av konseptet, lokale nettsider, bestilling og evalueringssystem og grafisk designmanual. 

Her finnes også et modulbibliotek, samt en base for utvikling av nye moduler. Slik deler vi gode undervisningsopplegg med hverandre. 


I løpet av ett år arrangerer vi følgende møteplasser for nettverket:

  • Januar: kursdag for nye Newton-lærere
  • Mars/april: Newton-kurs. 2 dagers kurs for Newton-lærere 
  • Oktober: Newton Nettverkssamling. For hele nettverket 
  • Newton-kaffen. Digitale Newton-møter ca. en gang per måned.