Evaluering

Takk for ditt besøk i det mobile Newton-rommet!

Vi ønsker å tilby undervisning av høy kvalitet, og er derfor avhengige av tilbakemelding fra klasselærere og elever.

 

Under finner du linker til evalueringsskjema. Merk at elevundersøkelsen kun er beregnet for elever på ungdomstrinn og videregående skole.

 

Klasselærere
Som klasselærer er dine erfaringer med Newton-modulene svært viktige. Bruk gjerne kommentarfeltet på slutten av skjemaet til å utdype tilbakemeldingene. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å svare på, og du svarer anonymt.

 

Link til evaluering for klasselærere

 

Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. QR-kode for klasselærere:

 

QR SNN Klasselærerevaluering Jotform.png

 

 

Elever
Vi ønsker å gi deg så god undervisning som mulig. Dine tanker, meninger og tilbakemeldinger viktige for oss. Det finnes ikke korrekte eller feile svar. Evalueringsskjemaet tar ca. 5 minutter å svare på, og du svarer anonymt.

 

Link til evaluering for elever

 

Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. QR-kode for elever:

 

QR SNN Elevevaluering Jotform.png