Berg- og dalbane

Energisk! - Vi utforsker energi

Anbefalt for: 13-15 år

5 t + for-/etterarbeid

3664

Kunnskap om energi kan forklare mange fenomener i vår fysiske verden. I modulen Energisk! skal elevene omdanne og bevare energi i utforskende aktiviteter. De skal få kuler til å trille, lodd til å falle og biler til å kjøre langt. Velkommen til en energisk dag på Newton-rommet!

Energisk! gjør energi-begrepet konkret for elevene ved å utforske ulike energioverføringer. Gjennom tre praktiske aktiviteter skal elevene få kunnskap og erfaring med to sentrale prinsipper ved energi:

 

  • Energi kan ikke oppstå, og den blir heller ikke borte. Energien er alltid bevart.
  • Energien blir mindre og mindre tilgjengelig for oss etter hvert som den overføres. Energien ender som varmeenergi i omgivelsene.

 

Aktivitetene i modulen:

 

  • KULA TRILLER! Elevene skal utforske overgangene mellom stillingsenergi og bevegelsesenergi i en kulebane. Elevene skal optimalisere banen slik at mest mulig energi bevares.
  • LODDET FALLER! Elevene skal utforske hvordan et lodd overfører energi til en generator og lager elektrisk energi. Elevene samler data ved datalogging, og analyserer resultatene. Aktiviteten berører temaet virkningsgrad.
  • BILEN KJØRER! Konkurranse: Elevene skal bruke kompetanse fra aktivitet 1 og 2 til å få en egenkonstruert bil til å kjøre så langt som mulig.

 

Både for - og etterarbeid til modulen handler om å bli kjent med, bruke og repetere fagbegrep.

 

Elevene jobber i grupper på tre hele dagen.

 

Modulen krever en del gulvplass.

 

Energisk! er forankret i kompetansemål fra ungdomstrinn, men anbefales for 9. eller 10. trinn.