Brøk - Jakten på en hel

Brøk - Jakten på en hel

10 år

4 t + for-/etterarbeid

3692

God forståelse for brøk er viktig. Det gir grunnlag for å forstå hverdagslige situasjoner og mange matematiske tema. Denne modulen er en introduksjon til brøk. Elevene skal jakte på brøker rundt seg, de skal dyrke riktig andel grønnsaker, de skal plassere brøker på tallinja og de skal krige med brøker i kortspill. Ved bruk av varierte aktiviteter og konkreter skal elevene beskrive brøker og sammenlikne størrelser. Elevene får trening i å argumentere og reflektere over ulike strategier og tankesett gjennom gode matematiske samtaler. Bli med på brøkjakt i Newton!

I modulen Brøk - Jakten på en hel skal elevene utforske og beskrive brøker. 

 

Modulen skal bidra til at elevene forstår at brøk er et matematisk uttrykk for en del eller flere like store deler av en enhet. I tillegg skal modulen vise elevene at en brøk representerer et tall.

 

Gode matematiske samtaler er sentralt under hele modulen. Modulen skal vise, og bygger på, at kommunikasjon er avgjørende for elevenes forståelse og læring. En ønsker at elevene skal bidra i faglige samtaler slik at de lettere ser sammenhenger mellom det de gjør og det de lærer av teori. 

 

Forarbeidet til modulen består i å jakte på brøker i et bilde.   

 

Besøket i Newton-rommet omfatter fire aktiviteter:

 

1. Brøkjakt

Elevene skal finne motiver i Newton-rommet som de skal ta bilde av og beskrive med brøker. Gruppene velger et bilde som de presenterer for de andre.  

 

2. Newtons grønnsaksbed

Newtons grønnsaksbed består av flere grønnsaker, men alle tar ikke like stor del av bedet. Elevene skal selv finne strategier og sette ord på sine løsningsforslag med brøker som del av en hel. 

 

3. Tallinje

Elevene skal trene på å betrakte brøk som en tallstørrelse som har sin plass på tallinja. De skal diskutere i par og plassere kort med ulike brøker på en felles tallinje.


4. Brøkkrig

Kortspillet Brøkkrig handler om å vurdere og sammenlikne størrelser på brøker. To elevpar spiller mot hverandre. Hvert par trekker to kort og lager en brøk, og paret med den største brøken vinner runden.

 

Etterarbeidet til modulen er en brøkløype med QR-koder. Elevene skal bygge figurer med andeler i ulike ulike farger. 

 

I løpet av besøket jobber elevene både i par og i grupper på tre.

Modulen er tilpasset 5.trinn.