Forske på metoder for å måle - og kontrollere/bruke - omkretsen av et robothjul.

Roboter og omkrets

11 år

4 t + for-/etterarbeid

2514

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av LEGO® Education Spike Prime. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.

Roboter og omkrets er en matematikk-modul med vekt på matematiske samtaler og utforsking av strategier for å beregne omkrets av to-dimensjonale figurer. Elevene jobber i par hele dagen.

 

Modulen varer 4 timer, og består av 3 aktiviteter som bygger på hverandre.

 

Aktivitet 1: Omkrets av sirkel. Elevene skal beregne og teste ut hvor langt en robot vil kjøre ved ulikt antall rotasjoner på hjulene. De skal presentere sine strategier for de andre, og Newton-lærer legger vekt på strategivalg i oppsummeringen. Klasselærer er med på å overvåke strategier i denne aktiviteten.

 

Aktivitet 2: Nærmest mulig LEGO-mannen. Elevene skal definere hvilke matematiske opplysninger de trenger for å få en robot til å kjøre så nært en LEGO-mann som mulig. De skal beregne antall rotasjoner uten å prøve dette i praksis. Elev-gruppene viser resultatet til Newton-lærer.

 

Aktivitet 3: Kjør figuren. Hvert elev-par planlegger og lager en figur med teip på gulvet. Roboten skal programmeres til å kjøre på figurens sider, og elevene skal beregne figurens omkrets. Noen grupper presenterer arbeidet for hverandre. Oppsummering i plenum.

 

Roboter og omkrets skal utfordre elevene til å diskutere, argumentere for egne valg og la elevene utvikle og prøve ut ulike løsningsstrategier i aktivitetene. Newton-lærer hjelper elevene til å vurdere hvilke strategier som er mest effektive og bruker oppsummeringene til å fokusere på elevenes løsningsmetoder, ikke på "riktig svar".

 

Elevene jobber i par hele dagen. Modulen krever en del arbeidsplass på golvet, samt et robotbord til aktivitet 2.

 

Forslag til snakkekonsept/stikkord til Newton-lærer finnes i vedlagte ppt. Se filarkiv.