Informasjon og påmelding

Tittel

Bee-bot og humleliv

Beskrivelse

I Bee-bot og humleliv skal barna lære om humler og humlenes liv, og dei skal bli kjende med grunnleggjande algoritmisk tenking gjennom leik og programmering av små robot-humler (Bee-bot). Barna skal undre seg over korleis humler og bier klarer å skaffe seg mat, pollenspreiing og det å lage honning.

Målgruppe

5 år

Tidspunkt

onsdag 29. mai 2024 09:00

Varighet

Forarbeid: 0 t 0 min
Newton-rommet: 2 t 0 min
Etterarbeid: 0 t 0 min