I DRIFT

Newton Gildeskål

Newton Gildeskål er en felles læringsarena for alle barn og unge i Gildeskål. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har som mål at de som besøker Newton, skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!

Newton Gildeskål har vært under reorganisering, og har reåpning i mai 2022! Vi gleder oss!

Besøksinformasjon

Påmelding på denne nettsiden. Modulene gjennomføres i Newton-rommet i Domus Pisces, som er felles hus for visningsanlegget Salmon Center, Meløy videregående skole sitt praksisanlegg og Newton-rommet. Domus Pisces ligger på Øya 47 på Inndyr.

Kontaktinformasjon


Øya 47
tlf: