I DRIFT

Newton Gildeskål

Newton Gildeskål er en felles læringsarena for alle barn og unge i Gildeskål. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har som mål at de som besøker Newton, skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!

Newton Gildeskål står i dag uten Newton-lærer. Dette betyr at aktiviteten fremover blir begrenset og at det per nå ikke er mulig å booke rommet.

Besøksinformasjon

Påmelding på denne nettsiden. Modulene gjennomføres i Newton-rommet i Domus Pisces, som er felles hus for visningsanlegget Salmon Center, Meløy videregående skole sitt praksisanlegg og Newton-rommet. Domus Pisces ligger på Øya 47 på Inndyr.

Kontaktinformasjon


Øya 47
tlf: