Laksens liv i havet

12 år

7 t + for-/etterarbeid

3182


Modulen er delt inn i 4 aktiviteter:

 

Aktivitet 1 - Besøk på merdene. Eleven får innblikk i hvordan laksen lever i merdene. De får også besøke foringsflåten og se hvordan fisken mates og overvåkes på skjermer.

 

Aktivitet 2 - Laksens liv og utfordringer. Eleven får lære om laksens liv fra rogn til voksen fisk. De får kjennskap til utfordringer som lakselus og rømning.

 

Aktivitet 3 - Havstrøm. Eleven får lære hvordan det ser ut på havets bunn. De får innblikk i hva havstrøm er og hvorfor havstrøm er viktig.

 

Aktivitet 4 - Robotprogrammering. Eleven får et innblikk i robotprogrammering og oppgaver som skal løses på legobordet. Dette har tilknytning til oppdrettsnæringen. Legobordet har seks oppgaver som kan løses ved hjelp av roboten. Denne aktiviteten oppsummerer det de har lært i løpet av dagen.