Om rommet

Samarbeidspartnere

Hydro Husnes

Eier av Newton-rom

Kvinnherad Kommune

Om oss

Newton Kvinnherad tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skulane i kommunen. 

 

I Newton-rommet får elevar og barn møta realfag gjennom praktiske og spanande undervisningsopplegg. 

 

Undervisninga i Newton-rommet er prega av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevane får tid til djupnelæring og dei får arbeida med nytt og relevant utstyr. 

 

Newton Kvinnherad tilbyr også gode møter med realfag for barnehagane i kommunen. Dei eldste barna i barnehagen får vera utforskande og aktive. De vil møta realfagstema med varierte arbeidsmåtar og godt tilpassa utstyr.