Evaluering

Takk for ditt besøk i Newton-rommet!

Undervisningen i Newton-rommet skal være av høy kvalitet. For hele tiden å kunne gjøre forbedringer, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra både klasselærere og elever.   

 

Etter undervisning i Newton-rommet skal evaluering gjennomføres av klasselæreren som var med elevene i Newton-rommet. Elever fra 8. trinn og oppover skal i tillegg gjennomføre evaluering i eget skjema. For 1. til 7. klassetrinn er det kun klasselærer som fyller ut sitt evalueringsskjema, ikke elevene.  

 

Klasselærere
Som klasselærer er dine erfaringer med Newton-modulene svært viktige. Bruk gjerne kommentarfeltet på slutten av skjemaet til å utdype tilbakemeldingene. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å svare på, og du svarer anonymt. 

 

Link til evaluering for lærere

 

Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. QR-kode for klasselærere:

 

Magnor_QR_code_newtonklasselarermagnor.pngElever
Vi ønsker å gi deg så god undervisning som mulig. Som elev i vårt Newton-rom er dine tanker, meninger og tilbakemeldinger viktig for oss. Det finnes ikke korrekte eller feile svar. Evalueringsskjemaet tar ca. 5 minutter å svare på, og du svarer anonymt. 

 

Link til evaluering for elever

 

Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. QR-kode for elever:

 

Magnor_QR_code_newtonelevmagnor.png