Om rommet

Eier av Newton-rom

Meløy Kommune

Om oss

Newton Meløy tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene og alle klassetrinn i kommunen. Vi tilbyr ulike opplegg på alle trinn fra de eldste i barnehagen, og opp til 10. trinn. 

 

I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag. 

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr. Elevene jobber i små grupper, for det meste 2 og 2, slik at alle får være aktive og benytte utstyr som det ofte er lite av på skolene.