Kornkverna i Dalen

3 t 30 min + for-/etterarbeid

2740


Gjennomføres på våren for 3. trinn i samarbeid med Nordlandsmuseet og Meløy kommune - enhet kultur. Opplegget inngår i den kulturelle skolesekken for Meløyskolene. Invitasjon og booking gjennom kulturenheten, så ingen påmelding her. Invitasjon kommer utpå vinteren. Dette opplegge utgår inntil videre pga. manglende finansiering til transport (leie av buss), men 3. trinn har fått tilbud om alternativt opplegg.

  

I dette opplegget, som er et samarbeid mellom Nordlandsmuseet og Newton Meløy, får elevene lære om hvordan kraft fra vann ble utnyttet i eldre tider med produksjon av mel i kornmøller, samt hvordan den samme kraften nå blir utnyttet i strømproduksjon. Læringsformen veksler mellom en god miks av formidling, opplevelser og egen aktivitet og deltakelse.  

Buss kjører opp til museet i Dalen på Reipå– ankommer ca 09.40, og retur fra samme sted omtrent kl 13.00 

09.40: Oppmøte ved museet, hvor dere blir møtt av Newtonlærer. Vi går derfra opp til mølla 

 
  • Hvordan lage strøm: Kort demo av vannhjul med dynamo i bekken. 

  • Elevene får generere strøm til lyspære med dynamo. 

  • Kornmølla: Fortellerrunde/framvisning av møllehuset med besøk inni, som avsluttes med vannkjøring av kvernstein. 

  • Praktisk del: Gruppevis snekring av vannhjul og stativ - materialene er ferdigkuttet (2-3 elever pr gruppe). 

  • Utsetting/utprøving av vannhjulene i bekken – Ha med støvler. 

  • Matpause inne i granskogen – ha med egen mat og drikke. 

11:45 Besøk på bygdemuseet 

 
  • Teoretisk del:  Hva er energi? Og hvordan skapes den?Hvordan produserer man korn?

  • Omvisning i museets landbruksutstilling. Hvordan videreforedler man korn? 

  • Praktisk oppgave: Utprøving av håndmølle i kjelleren. Hvor mye må vi stå å kverne for å lage korn nok til et vaffelhjerte? 

 

 

Ferdig ca 12.50. Barna får med seg sine vannhjul med stativ til skolen. Det oppfordres til mer utprøving av vannhjul i bekk i skolens nærområde.

Tidsplanen er veiledende, og tilpasninger gjøres for at det skal passe for den enkelte skole.