Energikamp

3 t + for-/etterarbeid

2741


Energikamp med ulike stasjoner i området ved kulturhuset. Gjennomføres på våren for 6. trinn i samarbeid med Meløy kommune - enhet kultur og Meløy videregående skole. Opplegget inngår i den kulturelle skolesekken for Meløyskolene. Ikke påmelding her, men invitasjon og påmelding kommer utpå vinteren.