Grunnkurs og øving til FLL eller jrFLL

4 t + for-/etterarbeid

2742


For lag som er påmeldt eller sterkt vurderer å melde seg på til årets FLL eller jrFLL (se hjernekraft.org).

 

For junior/explore (1.-4. trinn):

Grunnkurs for klassen i WeDo programmering og konstruksjon for jr-lag. Videre en oppfølgingsdag underveis i prosessen (gjerne 2 halve dager) på skolen. 

 

For Challenge (5.-10. trinn):

Grunnkurs for klassen i  programmering av Spike roboter i programmeringsspråket Scratch. Videre en oppfølgingsdag underveis i prosessen (gjerne 2 halve dager) på skolen.