Retning og mønster med Blue-bot - for 1. trinn

3 t 15 min + for-/etterarbeid

2771


Regne, lese, tegne og programmere med Blue-bot robot + tegne med WeDo tegnemaskin.  For dem som reiser med buss, så er opplegget tilpasset bussavgang: 0850-12.15. Matpause er iberegnet. Øvrige skoler: Vi legger på litt tid slik at det ikke behøver å bli så travelt.

 

Retning og mønster med Blue-bot programmering – 1. trinn

Kompetansemål i matematikk etter 2. trinn: Kjenne igjen og beskrive repeterende enheter i mønster, og lage egne mønster Om opplegget:

 

I påvente av at det skal utarbeides gode og Newton-godkjente opplegg for 1. og 2. trinn, har Newton Meløy laget et midlertidig opplegg som bruker enkel programmering med Blue-bot.

 

Ramme: 3 timer og 10 min, inkludert en liten matpause. Elevene jobber i grupper på 2 og 2. Ved oddetall anbefales at en elev jobbe alene.

 

Tidsplan: 09.00 - 09.15: Innledning med elevdeltakelse 09.15 – 09.35: Gruppeinndeling, prøve ut 09.35 – 10.20: 3 stasjoner/Blue-bot matter: -Regning *) -Lesing *) -Bondegård 10.20 – 10.45: Pause + spising (vi spiser på Newtonrommet) 10.45 – 11.20: Tegne mønster med Blue-bot 11.20 – 12.00: Tegne Mønster med Lego tegnemaskin Hjem *) Send gjerne ønsker om regnestykker eller bokstavlyder som dere ønsker å repetere.

 

Forarbeid: Øve på høyre og venstre.

 

Etterarbeid – gjør en av disse, evt. flere: - Henge opp kunstverket av figurene som Blue-bot’en har tegnet - Skrive og tegne fra Newtondagen. - Skrive på kort med dekorert mønster fra WeDo tegnemaskin